Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Koťata
Sluníčka
Berušky
Žabičky
Včelky
Sovičky
Broučci
Motýlci

O školce
Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 a Odloučené pracoviště T. Štítného 975

Mateřská škola v ulici Chelčického byla založena 20.11.2012. Původní jednopatrová budova z roku 1962 postupně prochází rekonstrukcí, k úpravám jednotlivých tříd od elektroinstalace a vybavení. V roce 2018 byla k budově přistaveno nové křídlo.
Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, kde se nachází učebna v přírodě, různorodé herní prvky od velkého hradu přes houpadla, proutěné domky a proutěný tunel, pařezy na skákání, dřevěné teepee, průlezky, klouzačky, kreslící tabule a tři pískoviště. V roce 2023 se zahrada MŠ rozrostla o mlhoviště.

V roce 2022 byla realizována rekonstrukce a modernizace kuchyně aneb vaříme zdravě.

Naleznete zde třídy: Koťátka, Sluníčka, Berušky, Žabičky, Včeličky a Sovičky.

Odloučené pracoviště T. Štítného 975 prošlo v roce 2022 rekonstrukcí a bylo pro děti otevřeno 11.1.2023. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází dvě třídy Motýlci a Broučci.

Třídy jsou primárně sestavovány dle věku dětí. Přijímáme děti starší 3 let.Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: Rok s Pohádkou.

Motto: "Pojďte děti mezi nás, v Pohádce svět poznávat"


Dětem nabízíme:

- klidnou práci v útulně a moderně vybavených třídách
- odbornou individuální práci
- práci s interaktivními tabulemi a MultiBoard
- přípravu na školu
- návštěvu kulturních akcí: divadel, výstav a kina
- cestování a výlety
- T.J. Sokol Kolín - Pohybová průprava pro MŠ – návrat dětí ke sportu
- spolupráci s 5.ZŠ, cvičení v tělocvičně
- spolupráci s TechCentrem Kolín při 6.ZŠ
- pro starší a předškolní děti bruslení
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
- zařazování zdravé výživy do jídelníčku
- rozmanitou a pestrou zahradu MŠPoplatky za školku pro školní rok 2023/2024 (od 1.9.2023):

Školné

děti s celodenní docházkou

600,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

52 ,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

56,- Kč
Poplatky za školku pro školní rok 2024/2025 (od 1.9.2024):

Školné

děti s celodenní docházkou

1000,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

52,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let s celodenní docházkou

56,- Kč
Školní akce pro školní rok 2024/2025 (od 1.9.2024):

Školní akce

2 000,- KčPři nástupu do MŠ je třeba složit (převodem z účtu či v hotovosti) částku na školní akce ve výši 2 000,- Kč. Z této částky jsou postupně odčítány akce, kterých se dítě účastní (výlety, divadla apod.). Zůstatek je převáděn do dalšího školního roku a po ukončení školní docházky dítěte vyúčtován a zůstatek vrácen.
Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 a Odloučené pracoviště T. Štítného 975
Název projektu: Národní plán obnovy - mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence


Finanční podpora škol na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Šablony III. pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019918Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony III. Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Šablony OP JAK I pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0005774Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Operačního programu Jan Ámos Komenský. OP JAK podporuje oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: I použitý olej má další využití.Děti seznamujeme s dalším využitím již použitého rostlinného oleje. U hlavního vchodu do MŠ je umístěna označená popelnice. Přinesením oleje pomůžete nejen přírodě ale i naší škole. Ta za každý litr dostane peníze, za které může do školy pořídit nové vybavení. Navíc naše MŠ může vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.