Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Koťata
Sluníčka
Berušky
Žabičky
Včelky
Sovičky

O školce
Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 je šestitřídní

Původní jednopatrová budova je z roku 1962, přístavba byla postavena v roce 2018. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, kde se nachází učebna v přírodě, různorodé herní prvky od velkého hradu přes houpadla, průlezky, klouzačku, kreslící tabule a pískoviště.Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: Rok s Pohádkou.

Motto: "Pojďte děti mezi nás, v Pohádce svět poznávat"


Dětem nabízíme:

- klidnou práci v útulně a moderně vybavených třídách
- odbornou individuální práci
- práci s interaktivními tabulemi a MultiBoard
- přípravu na školu
- návštěvu kulturních akcí: divadel, výstav a kina
- cestování a výlety
- T.J. Sokol Kolín - Pohybová průprava pro MŠ – návrat dětí ke sportu
- spolupráci s 5.ZŠ, cvičení v tělocvičně
- spolupráci s TechCentrem Kolín při 6.ZŠ
- pro předškolní děti předplaveckou výchovu
- pro předškolní děti bruslení
- výuku anglického jazyka s HANNAH SCHOOL
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
- zařazování zdravé výživy do jídelníčku


Poplatky za školku pro školní rok 2022/2023 (od 1.9.2022):

Školné

děti s celodenní docházkou

490,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

45,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

49,- KčPoplatky za školku pro školní rok 2021/2022 (od 1.9.2021):

Školné

děti s celodenní docházkou

550,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

40,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

43,- KčNázev projektu: Národní plán obnovy - mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetenceFinanční podpora škol na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Šablony III. pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019918Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Šablony III. Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s..

Lektor klíčových dovedností – neformální asistent pro cizince a děti ze sociálně vyloučeného prostředí, který dětem pomůže se v mateřské škole aklimatizovat a zapojit se do kolektivu.

Název projektu: I použitý olej má další využití.Děti seznamujeme s dalším využitím již použitého rostlinného oleje. U hlavního vchodu do MŠ je umístěna označená popelnice. Přinesením oleje pomůžete nejen přírodě ale i naší škole. Ta za každý litr dostane peníze, za které může do školy pořídit nové vybavení. Navíc naše MŠ může vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.Název projektu: Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku.

Naše mateřská škola se ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Psychologickým ústavem Akademie věd ČR a Asociací klinických logopedů, zapojila do projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TAČR) „Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku“.


V průběhu setkání s proškoleným výzkumným asistentem plní děti hravou formou (například ukazování na obrázky, povídání s maňáskem apod.) úkoly zaměřené na posouzení jejich jazykových schopností.

Tento projekt poskytne jedinečné údaje o vývoji jazykových a fonologických schopností. Jeho cílem je vytvoření podrobného manuálu a vývojových norem. Konkrétně jde o navržení, sestavení a ověření souboru diagnostických nástrojů pro posuzování úrovně vývoje jazykových (tj. fonologických, lexikálních a gramatických) schopností u dětí ve věku 3–8 let.