Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Koťata
Sluníčka
Berušky
Žabičky
Včelky
Sovičky

O školce

Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 je šestitřídní, kapacita MŠ je 141 dětí. Původní jednopatrová budova je z roku 1962, přístavba byla postavena v roce 2018. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, kde se nachází učebna v přírodě, různorodé herní prvky od velkého hradu přes houpadla, průlezky, klouzačky, altán, kreslící tabule a pískoviště.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Položit základy celoživotního vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: Jen se děti všimněte, co je krásy na světě.Dětem nabízíme:
- klidnou práci v útulně a moderně vybavených třídách
- odbornou individuální práci
- práci s počítači a interaktivními tabulemi
- přípravu na školu
- návštěvu kulturních akcí: divadel, výstav a kina
- cestování a výlety
- spolupráci s 5.ZŠ, cvičení v tělocvičně
- spolupráci s TechCentrem Kolín při 6.ZŠ
- pro předškolní děti předplaveckou výchovu
- pro předškolní děti bruslení
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
- zařazování zdravé výživy do jídelníčku

Poplatky za školku pro školní rok 2019/2020:

Školné

děti s celodenní docházkou

530,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

34,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

36,- Kč

Název projektu: Šablony II. pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013034
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 617 256 Kč

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči MŠ