Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Koťata
Sluníčka
Berušky
Žabičky
Včelky
Sovičky

O školce
Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 je šestitřídní, kapacita MŠ je 141 dětí.

Původní jednopatrová budova je z roku 1962, přístavba byla postavena v roce 2018. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, kde se nachází učebna v přírodě, různorodé herní prvky od velkého hradu přes houpadla, průlezky, klouzačku, kreslící tabule a pískoviště.Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: Rok s Pohádkou.

Motto: "Pojďte děti mezi nás, v Pohádce svět poznávat"


Dětem nabízíme:

- klidnou práci v útulně a moderně vybavených třídách
- odbornou individuální práci
- práci s interaktivními tabulemi a MultiBoard
- přípravu na školu
- návštěvu kulturních akcí: divadel, výstav a kina
- cestování a výlety
- spolupráci s 5.ZŠ, cvičení v tělocvičně
- spolupráci s TechCentrem Kolín při 6.ZŠ
- pro předškolní děti předplaveckou výchovu
- pro předškolní děti bruslení
- výuku anglického jazyka s HANNAH SCHOOL
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
- zařazování zdravé výživy do jídelníčku

Poplatky za školku pro školní rok 2020/2021 (od 1.9.2020):

Školné

děti s celodenní docházkou

500,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

40 ,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

43 ,- Kč

Název projektu: Šablony II. pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013034
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 617 256 Kč

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči MŠNázev projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s..

Lektor klíčových dovedností – neformální asistent pro cizince a děti ze sociálně vyloučeného prostředí, který dětem pomůže se v mateřské škole aklimatizovat a zapojit se do kolektivu.

Název projektu: I použitý olej má další využití.Děti seznamujeme s dalším využitím již použitého rostlinného oleje. U hlavního vchodu do MŠ je umístěna označená popelnice. Přinesením oleje pomůžete nejen přírodě ale i naší škole. Ta za každý litr dostane peníze, za které může do školy pořídit nové vybavení. Navíc naše MŠ může vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu.