Obrázek se nahrává...Zavřít

 

Koťata
Sluníčka
Berušky
Žabičky
Včelky
Sovičky

O školce
Mateřská škola POHÁDKA Kolín V. Chelčického 1299 je šestitřídní, kapacita MŠ je 141 dětí.

Původní jednopatrová budova je z roku 1962, přístavba byla postavena v roce 2018. Mateřská škola je obklopena velkou zahradou, kde se nachází učebna v přírodě, různorodé herní prvky od velkého hradu přes houpadla, průlezky, klouzačky, kreslící tabule a pískoviště.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu: Rok s Pohádkou.

Motto: "Pojďte děti mezi nás, v Pohádce svět poznávat"

Dětem nabízíme:

- klidnou práci v útulně a moderně vybavených třídách
- odbornou individuální práci
- práci s interaktivními tabulemi a MultiBoard
- přípravu na školu
- návštěvu kulturních akcí: divadel, výstav a kina
- cestování a výlety
- spolupráci s 5.ZŠ, cvičení v tělocvičně
- spolupráci s TechCentrem Kolín při 6.ZŠ
- pro předškolní děti předplaveckou výchovu
- pro předškolní děti bruslení
- výuku anglického jazyka s HANNAH SCHOOL
- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
- zařazování zdravé výživy do jídelníčku
Poplatky za školku pro školní rok 2020/2021 (od 1.9.2020):

Školné

děti s celodenní docházkou

500,- Kč

předškolní děti

0,- Kč

Stravné

děti do 6 let s celodenní docházkou

40 ,- Kč

děti, které dovrší v tomto šk. roce 7 let

43 ,- Kč

Název projektu: Šablony II. pro MŠ Pohádka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013034
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2019
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2021
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 617 256 Kč

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči MŠ


Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604

Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Prostor pro inkluzi“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů a realizovaného společností Prostor plus o.p.s..

Lektor klíčových dovedností – neformální asistent pro cizince a děti ze sociálně vyloučeného prostředí, který dětem pomůže se v mateřské škole aklimatizovat a zapojit se do kolektivu.