Obrázek se nahrává...Zavřít

 

AktualityINFORMACE

aktualizace 20.09.2020 v 11:00 hod.

Všichni žáci 5.ZŠ Mnichovická jsou v karanténě. Po potvrzení Krajskou hygienickou stanicí platí karanténa i pro žáky, kteří nejeví příznaky žádné nemoci jsou zdraví.

Jelikož došlo k situaci, kdy k nám i přes vydané rozhodnutí KHS, do školky vstoupily děti z 5. ZŠ, které měly být v karanténě a byly v kontaktu s dětmi a personálem MŠ, přistoupili jsme k ochraně zdraví všech přítomných v MŠ formou nošení roušek, aby nedocházelo k šíření onemocnění.

Dle aktuálního rozhodnutí MZČR se případná karanténa nemusí vztahovat na osoby, které při kontaktu měly roušku či respirátor.


Při konzumaci jídla, spaní a pobytu venku roušky povinné nejsou. Dodržujeme rozestupy. Většinu času tráví děti venku na čerstvém vzduchu. Dbáme na zvýšenou dezinfekci rukou a častější větrání místností. Prosíme všechny příchozí, aby si před vstupem do budovy dezinfikovali ruce.


Prosíme rodiče o maximální pochopení nastalé situace, spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním rodičům i MŠ.


Všem přejeme pevné zdraví.Děkujeme za pochopení.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ROUŠKY

aktualizace 20.09.2020 v 11:00 hod.

Na základě mimořádných opatření k výskytu COVID-19 jsou roušky ve vnitřních prostorách naší MŠ pro VŠECHNY (DĚTI, PERSONÁL, DOPROVOD) do odvolání povinné.

Důvodem tohoto opatření je zhoršená epidemiologická situace v okolí MŠ. Reagujeme na situaci, kdy byla 5. ZŠ Mnichovická nařízena karanténa. 5. ZŠ je na přechodné období uzavřena. Rozhodnutí o nošení roušek bylo stanoveno z důvodu ochrany zdraví dětí a personálu MŠ. Vzhledem k tomu, že sourozenci dětí z 5. ZŠ Mnichovická v době karantény navštívily naší MŠ, přistoupili jsme k této ochraně. Velice neradi bychom byli nuceni také uzavřít školu. Až se situace zlepší roušky rádi odložíme. Rozhodnutí o nošení roušek všech přítomných v prostorách MŠ je plně v kompetenci ředitele školy a škola tím předchází případnému karanténnímu opatření, a tedy uzavření celé MŠ. Dle aktuálního rozhodnutí MZČR se případná karanténa nemusí vztahovat na osoby, které při kontaktu měly roušku či respirátor.
Prosíme rodiče o maximální pochopení situace, spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním rodičům i naší škole.


Na jaře děti nosily ve třídách roušky, situace jim byla vysvětlena a nezaznamenali jsme z jejich strany s tímto žádný problém. Za to jim i jejich rodičům patří velký obdiv a poděkování.

Při konzumaci jídla, spaní a pobytu venku roušky povinné nejsou. Většinu času tráví děti venku na čerstvém vzduchu. Dbáme na zvýšenou dezinfekci rukou a častější větrání místností. Prosíme všechny příchozí, aby si před vstupem do budovy dezinfikovali ruce.

Do školky přijímáme pouze děti, které nejeví známky akutního onemocnění (například horečky, kašle, rýmy, vyrážky nebo průjmu, dušnosti, bolesti v krku, ztráty chuti a čichu).

Do školky přijímáme pouze děti, které nepřišly do kontaktu s osobou nemocnou infekčním onemocněním covid-19, nebo podezřelou z nákazy, a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti není nařízeno karanténní opatření v souvislosti s tímto onemocněním.

Prosíme vybavte děti rouškou 2 ks v uzavíratelném sáčku. Sáček prosím označte jménem a příjmením dítěte.

Sledujte webové stránky školy, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.


Všem přejeme pevné zdraví.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY


V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NEZAPOMÍNEJTE ODHLAŠOVAT STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ: telefon 721 178 879 nebo 321 724 159 nebo e-mail: odhlasky@mspohadkakolin.cz.

Odhlašování stravy provádějte S PŘEDSTIHEM, nejlépe vždy den předem do 13:00 hodin.
V případě nemoci dítěte lze stravu odhlásit i v den nepřítomnosti dítěte, a to: od 6:00 do 7:30 hodin.

Pokud bude odhláška provedena od 7:30 do 10:00 hod., bude si možné v první den nepřítomnosti dítěte, po dohodě s vedoucí školní jídelny, oběd vyzvednout a to s vlastním nádobím.